varmeslange fra halmfyr kræver boring under gårdsplads og vej

Varmeslanger fra halmfyr

Varmeslanger fra halmfyr

En landmand ved Hadsten, nord for Århus, ønskede etablering af varmeslanger fra halmfyret til stalden.

Varmeslangerne skulle trækkes mellem laden og en af længerne på gården.

 

Under etableret belægning

Denne ejendom af ældre dato, har som mange andre ældre ejendomme, en brostensbelagt gårdsplads. Vi skulle under både gårdsplads og privat vej.

 

Løsning af opgaven

Styret boring klarede opgaven og der blev kun gravet op ved laden, hvor boringen startede og ved stalden/længen hvor varmeslangerne skulle føres ind i bygningen

 

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, ring til os på telefon 8691 2090 eller skriv en e-mail til os på sk@underboring.dk


fornyet fjernvarme stilk - underboring under hæk

Fornyet fjernvarmestik

Tranbjerg Varmeværk

Vi har hjulpet Tranbjerg Varmeværk af flere omgange over en årrække.

Denne gang handlede det om fornyet fjernvarmestik og ledninger gennem en privat have på Jegstrupvænget i Tranbjerg syd for Århus.

 

Etableret privat grund

Da det er i private haver og i ældre villakvarterer er der ofte en del at tage hensyn omkring udenomsarealerne.

Sten terrasser og indkørsler, blomsterbede og gamle træer med rodnet, hække og græsplæner sætter vores arbejde på prøve hver gang.

 

Opgaven blev løst

Styret boring klarede opgaven fra hovedledningen i vejen og til opgravning ved soklen, hvor Fjernvarmen skulle føres ind i huset.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, ring til os på telefon 8691 2090 eller skriv en e-mail til os på sk@underboring.dk


underboring for dræn ved nyopført bygning i 3 etager

Dræn under bygning

Dræn under nyopført 3 etages bygning

I NYE nord for Århus gav et kildevæld problemer. Kunden ønskede dræn under nyopført 3 etagers bygning. Vi blev hyret af Enkon.

 

Løsningen

Opgaven blev udført med styret boring, men da selve drænrøret ikke kan holde til at blive trukket gennem jorden, blev der svejset et Ø140 PE rør hvor drænet blev skubbet indeni. Når PE-røret er trukket igennem holder man igen på drænet, og trækker videre med PE-røret så drænet bliver liggende under bygningen.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du sparring omkring løsning af et graveproblem, så tøv ikke med at kontakte os.


vand og strøm installeres under skrænten fra hovedhus til anneks ved vandkanten

Ny vandledning op af bakke

Vand og strøm til anneks i første række

En kunde med adresse i 1. række til havet/Århus bugten, ønskede vand og strøm til deres nye anneks tæt ved vandet. Udfordringen var en højdeforskel på 10 meter mellem anneks og villa, en skåning på 45/50 grader.

 

Opgaven løst

Vi blev hyret til opgaven og fik den klaret med en styret boring nede fra annekset og op til villaen. Underboringen sparede en masse gravearbejde under vanskelige forhold, og dermed også rigtig meget retablering.

 

 

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, så vil vi meget gerne i kontakt med dig. Ring eller skriv til os – se kontaktoplysninger her


Underboring for etablering af rørledninger under gårdspladsen - kloak, strøm og vand

Hos Flying Superkids igen

Nyt afløb under etableret gårdsplads

Endnu en styret underboring hos Flying Superkids. Første gang var for afløb til trampolin grav, denne gang for kloak, el og vand.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, ring til os på telefon 8691 2090 eller skriv en e-mail til os på sk@underboring.dk


Rathlausdal

På en herregård i Østjylland

I solskin og i de smukkeste omgivelser på Rathlausdal Herregård blev der med styret underboring trukket ca 350 mtr. twinrør til fjernvarme fra et halm/pllefyr.


Skovmøllen/Moesgaard

600 meter under fredet skovbund

For firmaet A.M.E… hjalp vi med styret underboring, og fik gennem fredet skov trukket ca 600 mtr. pumpeledning til spildevand fra Skovmøllen.


Løvenholm Gods

Ombygget for 100 år siden

Løvenholm Gods er opført i 1830 men ombygget i 1920. Fra den tid hvor voldgrav og Allé vidnede om storhed.

Indimellem kan udfordringen med at får plads til de store entreprenørmaskiner ovenpå jorden være større udfordring end stikledningsføringen under jorden.

Den nuværende ejer ville gerne bevare så meget af det gamle etablerede anlæg som muligt. Og derfor en oplagt opgave for os med en underboring ført under voldgrav og stenbelagt indkørsel.

 

I samarbejdet med firmaet Primagaz

Var vore opgave på godset at lave en styret underboring under voldgraven – Ø50 foring for gas.


Renovering af Åboulevarden i Århus og etablering af nye vandledininger

Styret boring ved Århus Å

Renovering af Åboulevarden gav mulighed for nye vandledninger

Da Århus kommune skulle renovere en del af Åboulevarden i centrum af Århus, valgte vandforsyningen at forny deres vandledninger i området.

En stor del af arbejdet blev udført som styret boring, og en mindre del som rørsprængning.

Styret boring kræver forholdsvis meget plads til placering af maskiner og rør. Specielt ved større dimensioner, og plads er der ikke meget af nogen af delene i Århus centrum.

Der blev brugt meget tid på møder, og koordinering mellem de forskellig entrepriser, så alles interesser blev tilgodeset.

Den tid der blev brugt, på planlægning og udarbejdelse af nøjagtige boreprofiler var givet godt ud. Den praktiske del af opgaven forløb helt uden problemer.

 

Opgaven

Et af de mest trafikerede lyskryds i Århus skulle underbores med en Ø315 mm.

På grund af den tætte trafik i dagtimerne, skulle arbejdet udføres mellem kl. 22.00 og 06.00. Her opstilles maskinen, og der laves forberedende arbejde.

Har du spørgsmål til et projekt, så kontakt os meget gerne. Måske har vi også den helt rette løsning til dig. Se kontaktoplysninger her


Råvandsledning langs Brabrand Sø udført for Århus kommunale værker

Relining for Århus kommunale værker

Råvandsledning langs Brabrand sø

I forbindelse med Århus kommunale værkers renovering, af en Ø400 stål råvandsledning langs Brabrand sø vest for Århus, blev vi bedt om, at udfører en længere strækning som Relining. bl.a. under parken ved Constantinsborg Gods.

Den eks. Ø400 mm stål ledning, blev relinet med en ny Ø355 mm PE ledning. Vi brugte vores T40 pipeburster til at løse opgaven.

Ved etablering af nye rør under jorden, er det altid vigtigt, at beskytte det nye rør mest muligt under hele processen. Røret blev anbragt på ruller oven på jorden, og ved indtrækning i stålrøret, blev der fremstillet special værktøj til beskyttelse mod ridser.

Kontakt os endelig, hvis du har en opgave du gerne vil have vores sparring omkring.