Renovering af Åboulevarden gav mulighed for nye vandledninger

Da Århus kommune skulle renovere en del af Åboulevarden i centrum af Århus, valgte vandforsyningen at forny deres vandledninger i området.

En stor del af arbejdet blev udført som styret boring, og en mindre del som rørsprængning.

Styret boring kræver forholdsvis meget plads til placering af maskiner og rør. Specielt ved større dimensioner, og plads er der ikke meget af nogen af delene i Århus centrum.

Der blev brugt meget tid på møder, og koordinering mellem de forskellig entrepriser, så alles interesser blev tilgodeset.

Den tid der blev brugt, på planlægning og udarbejdelse af nøjagtige boreprofiler var givet godt ud. Den praktiske del af opgaven forløb helt uden problemer.

 

Opgaven

Et af de mest trafikerede lyskryds i Århus skulle underbores med en Ø315 mm.

På grund af den tætte trafik i dagtimerne, skulle arbejdet udføres mellem kl. 22.00 og 06.00. Her opstilles maskinen, og der laves forberedende arbejde.

Har du spørgsmål til et projekt, så kontakt os meget gerne. Måske har vi også den helt rette løsning til dig. Se kontaktoplysninger her