I solskin og de smukkeste omgivelser blev der med styret underboring trukket ca 350 mtr. twinrør til fjernvarme fra et halm/pllefyr.