Da Århus kommune skulle renovere en del af Åboulevarden i centrum af Århus, valgte vandforsyningen at forny deres vandledninger i området.

En stor del af arbejdet blev udført som styret boring, og en mindre del som rørsprængning. Styret boring kræver forholdsvis meget plads til placering af maskiner og rør. Specielt ved større dimensioner, og plads er der ikke meget af i Århus centrum. Der blev brugt meget tid på møder, og koordinering mellem de forskellig entrepriser, så alles interesser blev tilgodeset.

Den tid der blev brugt, på planlægning og udarbejdelse af nøjagtige boreprofiler var givet godt ud, da den praktiske del af opgaven forløb helt uden problemer.

Et af de mest trafikerede lyskryds i Århus skulle underbores med en Ø315 mm. på grund af den tætte trafik i dagtimerne, skulle arbejdet udføres mellem kl. 22.00 og 06.00. Her opstilles maskinen, og der laves forberedende arbejde.

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, ring til os på telefon 86 91 20 90 eller skriv en e-mail til os på sk@underboring.dk